977606309 – 649350597 eixnatural@eixnatural.cat

RPG

La reeducació postural global (abreujat com a R.P.G), és un enfocament terapèutic de posturologia desenvolupat per Philippe Emmanuel Souchard a principis de 1980.

Consisteix en un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu, aplicable a qualsevol edat en sintonia amb les possibilitats de cada persona. Des de la individualitat personal es dissenya un tractament global, que a partir dels símptomes que presenta, cerca i resol les causes. Tota ella parteix de l’anàlisi i l’estudi minuciós de l’anatomia, la fisiologia i la manera com emmalalteix l’ésser humà.

Els principis de la RPG gran manera són:

    • Els músculs s’organitzen en forma de cadenes.
    • S’estableix diferenciació entre músculs estàtics i dinàmics .
    • La gravetat i lacció muscular comprimeixen les articulacions.
    • La importància de la respiració.

El tractament de RPG consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis progressius d’estirament global anomenats postures, realitzats de manera activa sota la supervisió del fisioterapeuta. Aquestes postures es poden fer sobre la llitera, estirat o assegut o dret. El fisioterapeta utilitza com a eina fonamental la teràpia manual, elongant els teixits, reduint les tensions, cuidant les articulacions, eliminant les molèsties i modelant el cos del pacient.

Els objectius que persegueix la RPG són: l’alleugeriment simptomàtic del dolor, evitar les compensacions i corregir les deformitats.