977606309 – 649350597 eixnatural@eixnatural.cat

Moviment expressiu

La manera en la que estem vivint actualment ens fa passar els dies a tal velocitat que no hi ha lloc per que puguem establir una relació sana entre els nostres pensaments, la nostra ment i el nostre cos, i aquest que relegat al funcionament automàtic del sistema nerviós.

Durant la sessió et convido a sentir el cos de forma conscient, i també el poder separar aquest moviment corporal de la identificació mental, trencant esquemes preestablerts.

Sessions on es permet que el cos expressi d’una manera lliure les sensacions o les emocions que ens provoca un tema (que pot ser establert al començament de la sessió o que por ser lliure ). Deixarem que els pensaments baixin al cos i que aquest faci els moviments que millor els defineixen, descobrint noves maneres de moure’t o ballar.

Després plasmar-les en activitats expressives com poden ser la pintura o la realització d’objectes amb les mans, o en un viatge musical que et proposa una història, la teva història particular en aquell moment.

Experimenta una desidentificació dels teus patrons i entra en un estat de centrament i més lluminositat.

Derives musicals: meditacions guiades que són acompanyades de músiques escollides per la sessió. Permetre endinsar-se en el so i el moviment, deixant que sigui el teu cos el que trobi el camí per alliberar tensions, alliberant-te del judici de la ment i entrant en la teva essència.